Schapira, R. (2019). (Im)mobilites of Brazilian Jiu-Jitsu Coaches from Rio de Janeiro’s Periphery. TSANTSA – Journal of the Swiss Anthropological Association, 24, 115–120. https://doi.org/10.36950/tsantsa.2019.24.6928