Schapira, Raphael. 2019. “(Im)mobilites of Brazilian Jiu-Jitsu Coaches from Rio De Janeiro’s Periphery”. TSANTSA – Journal of the Swiss Anthropological Association 24 (May):115-20. https://doi.org/10.36950/tsantsa.2019.24.6928.