Schapira, R. (2019) “(Im)mobilites of Brazilian Jiu-Jitsu Coaches from Rio de Janeiro’s Periphery”, TSANTSA – Journal of the Swiss Anthropological Association, 24, pp. 115–120. doi: 10.36950/tsantsa.2019.24.6928.