Schapira, R. “(Im)mobilites of Brazilian Jiu-Jitsu Coaches from Rio De Janeiro’s Periphery”. TSANTSA – Journal of the Swiss Anthropological Association, vol. 24, May 2019, pp. 115-20, doi:10.36950/tsantsa.2019.24.6928.